Poradnictwo - strona 33

Patologie społeczne

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Patologie społeczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4508

, to: interwencja kryzysowa, poradnictwo indywidualne i rodzinne, telefon zaufania i sesje konfrontacyjne. Programy...

Egzamin prawo administracyjne

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3486

zagadnienie Administracyjne formy ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej jest deklarowana przez konstytucję, w art. 20 i 22, w art.22 zawiera podstawę prawną ustawodawca tą swobodę ograniczał. Swoboda konstytucyjna: - forma ustawy - przesłanka materia...

Prawo administracyjne - Stowarzyszenia zwykłe

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

Zagadnienia na egzamin z części szczególnej Zagadnienia na egzamin z części szczególnej prawa administracyjnego 1. Pojęcie stowarzyszenia. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.  Prawo zrze...

Mobbing

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1582

wiele organizacji i stowarzyszeń, których celem jest poradnictwo, udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej...

Zarzadzanie

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

, budżetowa i inwestycyjna polityki rynku pracy - aktywizacja rynku pracy - pośrednictwo i poradnictwo...

Mobbing (15 stron)

Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

wiele organizacji i stowarzyszeń, których celem jest poradnictwo, udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej...

Etyka zawodu psychologa

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Etyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3808

) - poradnictwo psychologiczne - interwencja kryzysowa - rehabilitacja psychologiczna - resocjalizacja...