Płyn tkankowy

note /search

Sieć naczyń chłonnych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

zastawki regulujące jednokierunkowy przepływ chłonki. Naczynia te tworzą dodatkowy układ przenoszący płyn...

Albumina - Białka

 • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

wody w płynach tkankowych. 40% w przestrzeni wewnątrznaczyniowej, 60% w przestrzeni pozakomórkowej...

Przytarczyce - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

tarczycy. Wydzielają one parathormon odpowiedzialny za regulację poziomu wapnia we krwi i płynie tkankowym...

Układ moczowy

 • Politechnika Śląska
 • Anatomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1960

krążącej oraz skład płynu tkankowego i śródkomórkowego . Nerki mają również wpływ na wysokość ciśnienia...

Kostna - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

przez kanaliki osteonów, następnie przechodzą do płynu tkankowego, znajdującego się w kanalikach i jamkach...

Tkanka nabłonkowa - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1624

tego nabłonka odżywiane są dzięki płynowi tkankowemu który znajduje się w przestrzeniach międzykomórkowych...

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533

, płynu tkankowego, chłonki lub płynu mózgowo-rdzeniowego. Zaś gruczoły zewnątrzwydzielnicze...

Badania Boskiego Terelaka nr.1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego krwi i płynów tkankowych II prawo Newtona: F=mg - siła przyciągania...