Płóz - strona 3

Zasady eksploatacji złóż - wykład

  • Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
  • Górnictwo ogólne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

się zawsze od przesunięcia napędu. Przy nachyleniu ściany do 16° napędy umieszcza się na płozach, które ślizgają się po spągu...

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Urabianie skał - wykład

  • Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
  • Górnictwo ogólne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2632

. Oprócz tego kombajn wyposażony jest w różne urządzenia i ze­społy pomocnicze, w sanie (płozy...

Prawoznastwo - Kodeks drogowy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek. 00-08-07 ©Kancelaria Sejmu s. 21/79 Rozdział 4 Ruch...

Kryminalistyka urz

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2793

, kół, płóz itp. Zagadnienie to stanowi przedmiot zainteresowania techniki kryminalistycznej. Wspomniane...