Oferent - strona 7

Rynkek pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2219

wreszcie, oferentom większości dóbr nie sprawia różnicy, w jaki sposób nabywca będzie korzystał z kupionego...

Zawarcie umowy w drodze oferty

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

, ani żadne inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób. 3 Związanie ofertą. Składając ofertę oferent...

Zawieranie umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

(art. 66-70 k.c.) I etap - złożenie oferty przez jeden podmiot (oferent) II etap przyjęcie oferty...

Rynki pracy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

wreszcie, oferentom większości dóbr nie sprawia różnicy, w jaki sposób nabywca będzie korzystał z kupionego...

Rynki pracy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

wreszcie, oferentom większości dóbr nie sprawia różnicy, w jaki sposób nabywca będzie korzystał z kupionego...

Rynki pracy - Stawki płacy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

wreszcie, oferentom większości dóbr nie sprawia różnicy, w jaki sposób nabywca będzie korzystał z kupionego...

Rynki pracy

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1540

wreszcie, oferentom większości dóbr nie sprawia różnicy, w jaki sposób nabywca będzie korzystał z kupionego...

Sposoby zawarcia umowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

przejaw woli wejścia w stosunek prawny) złożone drugiej stronie przez oferenta, zawierające propozycję...