Sposoby zawarcia umowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby zawarcia umowy - strona 1 Sposoby zawarcia umowy - strona 2

Fragment notatki:

Oświadczenie woli stron, z którego wynika umowa, może być złożone
jednocześnie (w jednym czasie, jedno po drugim) lub w różnym czasie
(np. w drodze wymiany korespondencji).
Umowę uważa się za zawartą z chwilą, gdy strony złożą oświadczenia
woli określające istotne postanowienia umowy (np. przy sprzedaży
są to cena i przedmiot sprzedaży).
Rokowania - szereg czynności wstępnych i pertraktacji dotyczących
poszczególnych kwestii i sformułowań umowy; w wypadku rokowań
umowa jest zawarta wtedy, gdy strony dojdą do porozumienia w kwestii
wszystkich postanowień będących przedmiotem rokowań.
Oferta - stanowcze oświadczenie woli (wyraźny przejaw woli wejścia w
stosunek prawny) złożone drugiej stronie przez oferenta, zawierające
propozycję zawarcia umowy i określające jej istotne postanowienia;
oferent jest związany ofertą do upływu oznaczonego w niej terminu
oczekiwania na odpowiedź (jeśli oferta nie określa tego terminu,
odpowiedzi należy udzielić niezwłocznie - w przypadku składania oferty
w obecności adresata, za pomocą telefonu, czy innego środka
bezpośredniego porozumiewania się - lub z upływem normalnego czasu
odpowiedzi dla danego rodzaju komunikacji przy innym sposobie
składania oferty); udzielenie pozytywnej odpowiedzi na ofertę przez jej
adresata (oblata), prowadzi do zawarcia umowy (w obrocie
gospodarczym za przyjęcie oferty uznaje się milczenie jeśli oferent jest
w stałych stosunkach z adresatem); oferta musi być przyjęta w całości i
bez zastrzeżeń.
Przetarg - suma uporządkowanych czynności (faktycznych i
prawnych), których celem jest wybór kontrahenta oferującego
najkorzystniejsze warunki zawarcia umowy; obowiązek korzystania z
przetargu jest nałożony na przedsiębiorstwa państwowe
Rodzaje przetargów: a) ustny (licytacja, aukcja) - odbywa się w drodze licytacji publicznej,
która zaczyna się od wywołania ceny przedmiotu, a licytanci zgłaszają
oferty ceny wyższej (postąpienie); po ustaniu postąpień licytantowi,
który zgłosił najkorzystniejszą ofertę udziela się przybicia, co jest
równoznaczne z zawarciem umowy;
b) pisemny (przetarg ofert) - ogłaszający przetarg oczekuje w ciągu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz