Niedowład - strona 12

Upośledzenie umysłowe

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1400

również uwzględniać ewentualne zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, niedowłady i porażenia kończyn górnych, stan zdrowia...

Psychopatologia ćwiczenia

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Magdalena Rode
  • Psychopatologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2212

z paraliżem lub niedowładem - niedopasowanie dysfunkcji do objawów konkretnej choroby czy symulowanego...

Psychometria-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychometria
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1512

PSYCHOMETRIA DIAGNOZA Wykład 1 Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie Diagnozowanie - proces Diagnoza - końcowy etap tego procesu W diagnozowaniu przetwarza się dane. Model diagnozy (wg Ziemskiego) : Diagnoza przyporządkowująca (klasyfikująca, typologiczna) diagnoza diagnoza diagnoza genety...

Kinezyterapia - pytania i odpowiedzi

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Piotr Bosek
  • Fizykoterapia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2534

. Przeciwwskazaniami do ćwiczeń biernych są: a. niedowłady i porażenia mięśni b. zła trofika tkanek miękkich c...