Napój alkoholowy - strona 18

Biznes plan - Motel

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Kazimierz Kulczyński
  • Zarządzanie firmą
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1666

Przychody z działalności gastronomicznej realizowane będą ze sprzedaży posiłków oraz napojów alkoholowych...

Motel

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

Przychody z działalności gastronomicznej realizowane będą ze sprzedaży posiłków oraz napojów alkoholowych...

Makro

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

: 20.7% Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe: 6.7% Odzież i obuwie: 4.7% Użytkowanie mieszkania i nośniki...

Banki centralne na świecie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2044

się ceny, których znaczną część stanowi podatek akcyzowy (paliwa, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe...

Prawo administracyjne (Wierzbowski omówienie Ustaw)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

Prawo administracyjne (Wierzbowski + omówienie Ustaw ) Pojęcie Administracji Administracja jest pewną organizacją , składającą się z jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe (pu...