Mutant - strona 8

Mutageneza - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekotoksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

(mutanty poznaje się po pojawieniu się kolonii odpornych na analogi puryny: 6 - tioguaninę lub 8...

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Starzenie

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

może mieć znaczenie dla chronologicznego czasu życia komórki • Mutant myszy z przyspieszoną akumulacją...

Wirusologia - wykład 5

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wirusologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1666

, polegające na usunięciu lub wstawieniu pojedynczego nukleotydu lub grupy nukleotydów (mutanty delecyjne...