Monocyt - strona 16

Biomedyka- wiedza w pigułce

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4452

limfocytów i monocytów, niższa wartość ciśnienia tętniczego, zwolniona praca serca, większy obwód klatki...

Egzamin z biologii

  • Politechnika Gdańska
  • Biologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

b) neutrofile, monocyty, limfocyty c) monocyty, trombocyty, eozynofile d) erytrocyty, bazofile...

Histologia - tkanka łączna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Histologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1771

właściwej. Powstają one w szpiku kostnym z monoblastów, które przekształcają się następnie w monocyty...

Fizjologia - zagadnienia

  • Fizjologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3430

się na obojętnochłonne, zasadochłonne, kwasochłonne. Limfocyty Monocyty - pochodzą z komórek układu siateczkowo...

Patomorfologia - skrypt

  • dr hab. Justyna Szumiło
  • Patomorfologia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3227

     Lublin 20.01.2008 PATOMORFOLOGIA SKRYPT OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 2008 PRZEDMOWA  DO WYDANIA PIERWSZEGO Niniejszy skrypt jest efektem pracy kilkunastu osób, którym pragnę złożyć gratul...