Mineralokortykoidy glikokortykoidy

Nadnercza - budowa i topografia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

łącznotkankową wewnętrzna istota korowa, która wytwarza ważne hormony, które dzielimy na mineralokortykoidy...

Nadnercze - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1778

i jakie hormony syntetyzują? - Warstwa Kłębkowata- Mineralokortykoidy - Warstwa Pasmowata- Glikokortykoidy...

Nadnercze - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1092

: kłębkowatej, pasmowatej i siatkowatej. Kora wytwarza hormony: glikokortykoidy (syntetyzowane w komórkach...

Kora nadnerczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1883

glikokortykoidy np. kortyzol. Jakie są dwie inne nazwy warstwy kłębkowatej kory nadnercza? - warstwa...

Mineralokortykoidy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

Jaką funkcję pełnią mineralokortykoidy? Przez co są wydzielane? Wpływają na gospodarkę wodną...

Nadnercza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

one syntetyzują? Podkreśl tę warstwę, którą budują spongiocyty? - warstwa kłębkowata - mineralokortykoidy...

Biochemia - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

hydroksylazy - powstają glikokortykoidy, mineralokortykoidy, ale nie powstają androgeny i estrogeny, czyli mamy...

Hormony-opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2212

- pasmowata → glikokortykoidy cz. wewnętrzna - siatowata → androgeny Mineralokortykoidy - np. aldosteron...