MATLAB - strona 2

Splot sygnałów - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

układu. W programie MATLAB do wyznaczenia splotu służy funkcja y=CONV(h,x) gdzie wektory h i x zawierają...

Własćiwości użytkowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Automatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

. Używając programu Matlab-Simulink przygotować układ do symulacji przedstawiony na rys. 2. Rys.2. Widok...

Filtry SOI - sprawozdanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Adam Biernacki
  • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1995

0,5. Polecenie użyte do wykonania ćwiczenia w programie Matlab to: >> h=fir1(rząd filtru,0.5); >>freqz...