Kwarcyt - strona 2

Skały - podział i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

go użytkować. Wybór skał do produkcji był intencjonalny. Najczęściej używano gnejs, piaskowiec, granit, kwarcyt...

Gleby - prezentacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Ryszard Gąsiorek
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2240

•Struktura: linijna •Skład mineralny: kwarc, biotyt, amfibol •ROZPOZNANIE: ŁUPKI KRYSTALICZNE KWARCYT •Barwa...

Kopaliny - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

się i kamionkowe, gliny i łupki ogniotrwałe, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne, kwarc, kwarcyt...

Kopaliny - omówienie - Złoże kopaliny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

się i kamionkowe, gliny i łupki ogniotrwałe, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne, kwarc, kwarcyt...

Skały metamorficzne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

lepidoblastyczna, tekstura łupkowa, minerały łyszczyk, chloryt kwarc oraz skaleń; kwarcyty - z ziarn kwarcu silnie...

Półsurowiec - podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

fragmenty za pomocą tłuków: piaskowce, granity, otoczaki, kwarcyty, poroże, drewno, kość Techniki debitażu...

Metamorfizm w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

, która ma tu decydujące znaczenie. Powstają marmury z przeobrażenia wapieni, kwarcyty z piaskowców kwarcowych...

Metamorfizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

, która ma tu decydujące znaczenie. Powstają marmury z przeobraŜenia wapieni, kwarcyty z piaskowców kwarcowych. 1...

Ceramika ogniotrwała

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3150

do produkcji wyrobów kwarcowych są kwarcyty, ale wykorzystuje się również chalcedonity, kwarc żyłowy, piaski...