Krzywa obojętności a linia budżetowa - strona 5

Mikroekonomia - wykład 7 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

graficznym punkt styczności linii budżetowej i danej krzywej obojętności. Równowagę można określić równaniem...

Mikroekonomia - Dochód konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

budżetowych:  Mapa krzywych obojętności - odzwierciedla subiektywne odczucia konsumenta  Linia ograniczeń...

Wybór konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Wybór konsumenta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1526

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Wybór konsumenta

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Teoria wyboru konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

o malejącej krańcowej stopie substytucji. Krzywe obojętności jako sposób przedstawiania gustów Krzywa...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

o malejącej krańcowej stopie substytucji. Krzywe obojętności jako sposób przedstawiania gustów Krzywa...