Kosmówka

Wykład - bliźnięta u człowieka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

totipotentnych blastomerów i są zawsze tej samej płci; *mają ten sam genotyp; *ponadto mają wspólną kosmówkę...

Wykład - budowa łożyszcza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1505

żółtkowy pozostaje jednak do konca ciazy na brzusznej powierzchni zarodka miedzy kosmówka a omocznia...

Układ rozrodczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

*cytotrofoblast - 1 warstwa, otacza jamę blastocysty *syncytiotrofoblast - pobudzenie kosmówki → łożysko Wpływ...

Embriologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia rozwoju zwierząt
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

owodnię i kosmówkę ok. 2/3 - wspólna owodnia rozdzielenie węzłów zarodkowych w obrębie jednej blastocysty...

Okres prenatalny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1078

powstaną struktury wspomagające rozwijające się dziecko: owodnia, kosmówka (łożysko i pępowina). Z masy...

Antropologia - omówienie zagadnień

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Antropologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1589

: kosmówka - kosmakami zrasta się ze ścianą macicy tworząc łożysko owodnia - otacza ciało zarodka, tworzy...