Koniunkcja

note /search

Koniunkcja - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Logika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1736

spójnikiem koniunkcji i oznaczamy symbolem „^” i rozumiemy wg. tabelki. p q p ^ q 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0...

Rodzaje pytań

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

za pomocą operatora „i”. Założeniami są koniunkcje założeń pytania prostego. PYTANIE ZŁOŻONE WAURNKOWE...

Rachunek zdań - Zdanie logiczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1589

alternatywy Prawo łączności koniunkcji Prawo przemienności alternatywy Prawo przemienności koniunkcji Prawo...

Logika-Aksjomaty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1547

odwróconej podwójnej negacji: każdą negację można zamienić na zdanie prawdziwe. Aksjomat koniunkcji (P ^ Q) P...

Metoda F. Ramsey'a

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

teoretycznych t1, t2, …, tn oraz o m terminach obserwacyjnych o1, o2, …, om. Teorię ujmujemy jako koniunkcję...