Komandytariusz - strona 19

Krajowy rejestr sądowy

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1995

, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek...

Spółki handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1498

(komandytariusza) jest ograniczona. Ustawodawca w nowej regulacji nie wymaga już, by spółka komandytowa prowadziła...

Prokuratura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

wsplnik - komplementariusz posiadajcy prawo prowadzenia spraw spki oraz wsplnik-komandytariusz, jeeli...

Charakterystyka pojęcia prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 868

, cesjonariusz, komandytariusz. Równocześnie bardzo często zdarza się, że w języku prawnym występują terminy...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusz) jest ograniczona Spółka...

Zaliczenie z zarządzania pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

jawnej komandytowej z o. o. Komandytariusz jest to wspólnik o odpowiedzialności ograniczonej do wysokości...

Test z zarządzania 90 pytan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

jawnej komandytowej z o. o. Komandytariusz jest to wspólnik o odpowiedzialności ograniczonej do wysokości...