Kapitał stały wskaźnik - strona 201

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 2821

) – kapitał w rękach szlachty i mieszczaństwa – chłonne rynki (w tym rynek wewnętrzny) – mobilna siła robocza...

Zarzadzanie projektami-sciaga

 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4011

, zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu oraz pokrycie majątku kapitałami. Szczególną odmianą...

Ryzyko bankowe - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

- uzależnienie banków od systemów elektronicznego przetwarzania danych. Wpływ inflacji na kapitał własny w banku...

Pytania testowe cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1323

w kapitale podstawowym zaliczamy do: a. Bezpośrednich inwestycji zagranicznych b. Inwestycji portfelowych c...

Studia demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

ludności mieszkającej w danej jednostce osadniczej - ludność zameldowana na pobyt stały- stałe miejsce...

Kurs programowania w C cz. 114

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

czemu kompilator dopuszcza przypisanie do zwykłego wskaźnika wskazania na stały obszar, skoro kod const int *foo...

Członkostwo w MBOiR - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

każde państwo, które wyrazi chęć, zaakceptuje statut, wynegocjuje warunki uczestnictwa w kapitale...