Kapitał stały banku - strona 159

Ekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1225

ich wykształcenia, wzrost wydajności pr; spec.maszyn i urządzeń i ich wyższy poziom tech; duży kapitał powoduje...

Emisje krótkoterminowych papierów dłużnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 413

dłużnych zmniejsza koszty pozyskania kapitałów, a poprzez poprawę wyniku finansowego, podwyższa kapitały...

Indeksy giełdowe Polska i świat

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1834

podstawowy - jest przeznaczony dla spółek, których kapitał akcyjny wynosi co najmniej 7 mln. zł; papiery...

Indeksy giełdowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

podstawowy - jest przeznaczony dla spółek, których kapitał akcyjny wynosi co najmniej 7 mln. zł; papiery...

Bilans, istota, cechy

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2492

; Finansowe składniki majątku. Majątek obrotowy: Zapasy; Należności; Środki pieniężne; Pasywa (kapitał obcy...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

zawodowej funkcję banku-reprezentanta może pełnić wyłącznie bank, posiadający kapitał własny w wysokości...

Kredyty

Pobrań: 189
Wyświetleń: 1232

, która stworzyła sytuację, że bank stał się jedną z głównych instytucji oddziałujących bezpośrednio na gospodarkę...

Rezerwy celowe

Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Zasady tworzenia rezerw celowych na ryzyko wynikające z działalności banku. Rezerwy celowe...