International Affairs

Wykład - prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

worked to keep human rights at the forefront of international affairs and to give meaning and effect...

Organizacje Międzynarodowe 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

worked to keep human rights at the forefront of international affairs and to give meaning and effect...

Vietnam war-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

postwar prosperity and became increasingly interested in international affairs, the Fair Deal lost steam...

The Cold War-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

a Missouri political machine, he had minimal experience with international affairs, having served only as...

Rozporządzenie (WE) nr 2201-2003 - komentarz.

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

  Zatorska Jolanta  komentarz  LEX/el. 2010  Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i  wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności  rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000  Stan pr...

Wyroki w sprawie dóbr osobistych przed ETPC

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Szwaja
 • Prawo cywilne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2016

Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg, 17 January 2012 GRAND CHAMBER CASE OF STANEV v. BULGARIA ( Application no. 36760/06 ) JUDGMENT STRASBOURG 17 January 2012 This judgment is final but may be subject to editorial revision. In the case of Stanev v. Bulga...