Integracja systemów - strona 11

note /search

Encyklopedia rachunkowości - I

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

I   IASB International Accounting Standards Board, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości , powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia IASC (Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), międzynarodowa organizacja, której podstawowym celem jest ujednolicenie zasad rachunkowości sto...

Podstawy psychologii - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 476
Wyświetleń: 6496

Wykłady ponumerowane są od 2 do 18 (kilku brakuje). Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wykład numer 2 ma 5 stron i opatrzony jest tytułem "Metody poznawania psychiki ludzkiej". Porusza zagadnienia takie jak: metody naukowe, metody obserwacji i jej rodzaje, ...

Makrosocjologia - skrypt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makrosocjologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3381

) skierowane do wewnątrz i konsumpcyjne: integracja (system społeczny) Systemy społeczne realizują imperatywy...

Zarządzanie jakościa wyklady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3535

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Istota jakości i jej znaczenie. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości dr inż. Jan Sas Kraków, 2009 ZAKRES TEMATYCZNY 1. JAKOŚĆ W DAWNYCH CZASACH 2. EWOLUCJA W PODEJŚCIU DO JAKOŚCI 3. CECHY JAKOŚCIOWE 4. ODBIORCY JAKOŚCI 5. 5 DEFINICJE JAKOŚCI 6. STANDARDY JAKOŚCI Jan...

Problematyka selekcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2492

, szczególnie zaś we wsiach podmiejskich, w których istnieją warunki integracji systemu społecznego...

Transport-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Teoria sportu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2779

13.10.2005 Transport – działalność człowieka, której celem jest pokonywanie przestrzeni. W znaczeniu funkcjonalnym, transport jest to działalność mająca na celu przemieszczanie ładunku i osób (zmiana ich miejsca w przestrzeni) W znaczeniu ekonomicznym, transport to odpłatne świadczenie usług polegaj...

Logistyka prof.Banach

 • Logistyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2198

Zagadnienia z polityki transportowej 13.10.2005 Transport – działalność człowieka, której celem jest pokonywanie przestrzeni. W znaczeniu funkcjonalnym, transport jest to działalność mająca na celu przemieszczanie ładunku i osób (zmiana ich miejsca w przestrzeni) W znaczeniu ekonomicznym, transport ...

Organizacje międzynarodowe

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1379

funkcjonariuszy organizacji; integracja systemu obronnego państw członkowskich Komitet Planowania Nuklearnego (NPG...

Pytania na egzamin - Atrybut

 • Politechnika Wrocławska
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

oraz wyposażenia pomocniczego - innych atrybutów wynikających z celów badania. 2. Objaśnid istotę integracji...