Hektometr - strona 8

Podstawowe układy logiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Waldemar Kuta
 • Elektronika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

\JQDáyZQD]\ZDVL VWDELOQRFLV\JQDáXZGáXJLHMNDVNDG]LHLMHVWRQD W\P HIHNW\ZQLHMV]D LP FKDUDNWHU\VW\ND SU]HM FLRZD...

Wzmacniacze selektywne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Waldemar Kuta
 • Elektronika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

]\QL* Z JDá ]L SRMHPQRFLRZHM : WDNLP SU]\SDGNX UyZQRZDJ HQHUJLL RVLJD VL SU]\ PQLHMV]HM SXOVDFML...

Kinetyka chemiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113

\MDNSRZ\*HM? Zadanie 19(*). Stwierdzono, *HUHDNFMDFKORURZDQLDSHZQHMSRFKRGQHMEHQ]HQXGRPRQRFKORUR...

Symbole ekologiczne

 • Politechnika Śląska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

\MQD N N N 3U]HELHJ ]DM ü =DM FLD Z\PDJDM ZF]HQLHMV]HJR SU]\JRWRZDQLD W]Q ]HEUDQLD GX*HM LORFL Uy*Q\FK...