Grupa strategiczna - strona 6

Zarządzanie strategiczne2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

tej samej grupy nabywców. Grupa strategiczna - składa się z rywalizujących ze sobą firm, które reprezentują...

Nlp - definicje strategii

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

• Budowa scenariuszy • Analiza branży i sektora • Analiza map grup strategicznych • Analiza interesariuszy...

Zarządzanie strategiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3668

. „Pięć sił Portera” Mapa grup strategicznych - jest nowoczesną metodą analizy wewnętrznej struktury...

Zagadnienia zarządzania strategicznego

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1561

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...

Zagadnienia zarządzania strategicznego czII

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

Pyt.1 Jakie są główne wybory strategiczne konstytuujące strategię? W jaki sposób są ze sobą powiązane? W jaki sposób wybory te wpływają na sposób radzenia sobie z konkurencją? Czy firma może sprawnie działać nie podejmując takich wyborów? Zilustruj przykł a dami historycznymi i / lub sukcesów i p...