Główny księgowy - strona 38

Administracja - opracowanie pytań

  • Administracja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1568

Znajdziemy w niej takie zagadnienia jak: administracja publiczna, stosunek administracyjnoprawny, podział źródeł prawnych, akty normatywne, źródła prawa, dzienniki urzędowe, formy działania administracji publicznej, rodzaje aktów, wadliwość aktu, teoria interesu Launa, aparat administracji, decent...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ELLA

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2674

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ELLA. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa „ELLA”I. Charakterystyka przedsiębiorstwa.1. Krótka historia firmy.Firma o nazwie „Ella” sp. z o. o, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 11. Została utworzon...

Ubezpieczenie mienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Kto i w jakim przypadku może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia?. Definicja pojęcia ?działalność ubezpieczeniowa?. Przykłady czynności ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie mienia (13.01.2001) 171. Czy prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia mienia przechodzą na nowego właściciel...

Kodeks pracy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

Dz.U.98.21.94, ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 106, poz.668 z 1998 r.USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity)Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I  Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i ...

Prawo handlowe - zasada jedności prawa cywilnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3150

PRAWO HANDLOWEdr Zdzisław Gordon 30.09.2006 r. PRAWO HANDLOWE - to zespół norm prawnych regulujących status prawny przedsiębiorstwa oraz stosunki prawne z ich udziałem związane z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. Zalążki prawa handlowego mamy już w starożytności (kodeks Hammurabie...

Prawo finansowe skrypt

Pobrań: 217
Wyświetleń: 4081

doc. Plik to wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego. Notatka zawiera pytania do następujących działów: regulacja prawna finansów publicznych, budżet państwa i prawo budżetowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia ogólne podatków i prawa podatkowego, ordynacja pod...

Zarządzanie kadrami - 12 wykładów

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2205

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ogniwo zarządzające DYREKTOR główny księgowy Stanowisko ds. pracowniczych Dział sterowania jakością Dział...