Ekonomia społeczna - strona 196

Wstep do socjologii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Magdalena Szczepańska
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2688

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: socjologia a nauki społeczne, mediatyzacja...

Stosunek prawny- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Stosunek prawny - regulowany normami prawny i stosunek społeczny etyczny (zależność społeczna...

Filozofia i etyka polityki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: umowa społeczna, solidarność społeczna, rządy...

Zagadanienia - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 2023

zakwalifikować do "prasy" także te wytwory drukowe, które nie pełnią społecznych funkcji właściwych prasie...

Polityka fiskalna państwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

jest według Keynesa możliwe tylko w warunkach ingerencji państwa w gospodarkę. W teorii ekonomii koncepcja ta nosi...

Przymierze - definicja, rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2345

go w ekonomię zbawienia. Po śmierci Salomona, monarchia podzieliła się na królestwo północne i południowe...