Eastman Kodak

Text mining i WEB mining - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
  • Business intelligence
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

analitycznych do wydobywania wartościowej wiedzy z baz danych patentowych. Przykład: Eastman Kodak zatrudniał...

Książka do przeczytania u p.Francik

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Anna Francik
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2065

, których nastręczają wszelkie zmiany w życiu. - Michael Morley, wiceprezes eastman kodak Tę wspaniałą książkę docenią...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

W jej treści pojawiają się takie zagadnienia jak: jak dzielimy aktywa, co to jest bilans, struktura aktywów bilansu, struktura pasywów bilansu, struktura sprawozdania finansowego, sporządzanie bilansu na potrzeby planistyczne, zysk netto, strata netto, kapitał własny, odpisy z zysku netto, przykład...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony) - Bilans

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Pozycja finansowa firmy 1.1 pasywa Bilans jest opisem pozycji finansowej jednostki na dany moment [zwykle "na dzień..."]. Pozycja finansowa przedstawia poziom i strukturę aktywów czyli umownie tego co firma "ma, posiada" oraz poziom i strukturę pasywów czyli tego co firma jest "winna". W bilansie...