Dobra luksusowe - strona 9

Mikroekonomia ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3563

- trwałe dobra są zwykle bardziej elastyczne wielkośc zmian cen - im wyższe ceny ( dobra luksusowe...

Elastyczność popytu

  • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 7644

jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe; znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale...

Ekonomia-zestawy ćwiczeń

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Robert Oktaba
  • Ekonomia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1064

na skutek wzrostu ceny dobra luksusowego wzroście popytu na dobro luksusowe na skutek spadku jego ceny...

Rynek, popyt, podaż -opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

0 < E < 1 dobra luksusowe dobra podstawowe PRAWA ENGLA, czyli zależności między wzrostem dochodów...