Data urodzenia - strona 3

Arkusz obserwacji dla dzieci z ADHD

 • mgr Anna Urbańska
 • Diagnoza warunków rozwoju
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6475

………………………………………………………………….. Data urodzenia ……………….. Szkoła, klasa………………………….. Wskaźniki A. ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI 1. Brak...

Poziomy zabezpieczeń - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1540

paszportach) Kody kresowe w dokumentach tożsamości (zakodowane są w nich daty ważności, daty urodzenia...

Akt urodzenia - Urząd stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1477

urodzenia wpisuje się: 1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka, 2) miejsce i datę urodzenia dziecka, 3...

Excel - ćwiczenia praktyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Piotr Wiktorek
 • Technologie i systemy informatyczne w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2534

Osobowy, a w arkuszu Miesięczny posortuj dane po polu Data urodzenia (rosnąco). Zmień w opcjach aplikacji...

Księgowość i kadry - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Henryk Prałat
 • Informatyczne systemy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

urodzenia, NIP, PESEL, Urząd Skarbowy, koszty uzyskania przychodów, dane dotyczące pracy (stanowisko...

Wykład - stan cywilny (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

decyduje data urodzenia, datę ustala się jako dzień, miesiąc, rok urodzenia. Jeśli ktoś urodzi...