Części świata - strona 4

Heraklit i Parmenides - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

częścią świata nie tylko jako byty podlegające zmianie, ale także jako istoty rozumne. Rozumność kosmosu...

Personalizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1477

jako jednostka, która jest: bytem fizycznym i gatunkowym, częścią świata materialnego (Maritain), istotą...

Globalne wioska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

współzależności między tym co dzieje się w najbardziej odległych od siebie częściach świata. Globalizacja...

Sfera publiczna w nowej przestrzeni

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Manuel Castells (2009) pogłębiająca się komercjalizacja mediów we wszystkich częściach świata...

Globalizacja

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

. Widzimy, że firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach. Jednocześnie...