Charles Tilly - strona 2

Ruchy społeczne - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

społecznymi dotyczą także akceptowanych metod działania czy, jak to określa Charles Tilly, „repertuarów...

Socjologia ogólna.

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab Wojciech Żukowski
  • Socjologia
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 5376

SOCJOLOGIA OGÓLNA - ćwiczenia Wprowadzenie: SOCJOLOGIA → nauka o zbiorowości; wg J. Szczepańskiego: o tworzeniu się zbiorowości, ich strukturze, procesach zachodzących w tych zbiorowościach przedmiot badań: istota społeczna w swoim społecznym otoczeniu socjologia - diagnoza życia społecznego 1...

SOCJOLOGIA ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA Piotr Sztompka

  • dr Jadwiga Sobol
  • Socjologia
Pobrań: 2926
Wyświetleń: 7063

Piotr Sztompka  SOCJOLOGIA  ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA          Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego  Wydawnictwo Kraków, Znak,  Projekt okładki i obwoluty Robert Guzik  Fotografie barwne Piotr Sztompka  Adiustacja i korekta Małgorzata Biernacka  Projekt graficzny i łamanie Wydawnictwo PLUS  Podr...