Cele polityki gospodarczej - strona 10

Pieniądz i polityka monetarna

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2653

i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju...

Monopol

Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211

określonych modeli rynku. Normy prawne są sprzężone z realizacją konkretnych celów polityki gospodarczej...

UE (25 stron)

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Europejskiej Istnieją trzy główne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej: trwały i zrównoważony wzrost...

Historia Gospodarcza - Opracowanie zagadnień

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Mazur
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1050

. podporządkowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych ziem polskich celom polityki gospodarczej państw zaborczych...