Broszura - strona 37

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1421

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca:

Definicja marketingu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3675

broszur, insert, znaczków i innych materiałów reklamowych Kompeks działań wokół mediów tworzy...

Podatek VAT - Producent

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2114

: drukowanych książek i broszur oraz gazet, dzienników i czasopism, ilustrowanych lub nie, zawierających...

Rynki Finansowe, Raganiewicz, testy, egzamin

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Janusz Raganiewicz
  • Rynek finansowy
Pobrań: 4354
Wyświetleń: 12838

w niniejszym materiale zostały i poruszone i przedstawione przykłady liczbowe takich zagadnień jak: rynek pieniężny, transakcje międzybankowe, główni uczestnicy rynku pieniężnego, międzybankowy rynek depozytów i lokat, stawki referencyjne, cel obliczania stawek referencyjnych, rynek zbywalnych papie...

Polityka jako zjawisko społeczne- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 4235

Polityka jako zjawisko społeczne polityka jest złożonym zjawiskiem społecznym, właściwym zorganizowanemu społeczeństwu. Polityka dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania społeczeństwa (gospodarki, kultury, nauki, oświaty, bezpieczeństwa). Polityka w generalnym rozumieniu określa kierunki rozwoju spo...

Badania rynku - Problemy decyzyjne

  • Badania rynkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2044

Dla rozwiązania wielu problemów decyzyjnych potrzebne są różne dane, w tym zwłaszcza o rynku. Jest to przyczyną bezpośrednią podejmowania w przedsiębiorstwie specjalnych działań polegających na zdobywaniu danych, przetwarzaniu ich i prezentacji w określonej formie. Działanie to nazwano początkowo sł...