Błona podśluzowa

Błona podśluzowa - jelito grube

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

- błona podśluzowa - błona mięśniowa - błona surowicza lub przydanka (część końcowa odbytnicy leżąca...

Przełyk: odcinek za przeponą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

. W których warstwach znajdują się: a) gruczoły, b) mięśnie gładkie? - błona śluzowa - błona podśluzowa - błona...

Budowa kosmka żwacza i czepca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2170

naczyń krwionośnych włosowatych, która bez wyraźnej granicy przechodzi w błonę podśluzową. W żwaczu...

Jelito cieńkie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

jest budowa błony podśluzowej jelita cienkiego? - tkanka łączna właściwa luźna - naczynia krwionośne - włókna...

Błona mięśniowa żołądka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

- trawieniec 64. Z jakich warstw zbudowana jest ściana przedżołądków? - błona śluzowa - błona podśluzowa...

Gruczoły jelitowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

tworząc małe gruczoły powierzchniowe. - Błona podśluzowa z tkanki łącznej właściwej luźnej, zawierająca...

Układ pokarmowy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Fizjologia
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1449

, której skurcz powoduje sfałdowanie błony śluzowej (2) błona podśluzowa (submucosa) – tkanka łączna, naczynia...

Jama ustna - budowa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547

śluzowej z gruczołami śluzowymi i surowiczymi, naczyniami i nerwami. Błona podśluzowa: Tkanka łączna...

Błona śluzowa krtani

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

jest ściana tchawicy? - błona śluzowa - błona podśluzowa (z chrząstkami, gruczołami i mięśniami gładkimi...