Akt urodzenia - strona 3

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu...

Działalność społeczno - organizatorska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4410

i jest w sferze wewnętrznej. Sporządzenie aktu urodzenia lub innych aktów stanu cywilnego, wpis do ewidencji...

Charakterystyka KPA- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3115

aktu urodzenia itp.); Zaświadczenie wydaje się na żądanie strony, a nie z urzędu; Jeżeli organ żąda...

Osoby fizyczne i osoby prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

- płeć - wiek - stan rodzinny- pochodzenie, związanie małżeństwem - stan cywilny- akt urodzenia, akt...

Wzór-Pozew o zachowek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

: skrócony odpis aktu urodzenia powoda. Spadek po Wacławie Mazurze to: dom jednorodzinny we Wrocławiu przy ul...

PESEL - definicja, nadania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2366

urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński - wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa...