Akt oskarżenia - strona 23

Pytanie z odp. 8

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

, jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną lub jego akt oskarżenia albo oświadzenie o przystąpieniu...

Pytanie z odp. 1

Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedło­żone przez stronę sąd może uznać za ujaw­nione. 2...

Pytanie z odp. 7

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedło­żone przez stronę sąd może uznać za ujaw­nione. 2...

Prawo i postępowanie karne skarbowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6111

in. zagadnienia takie jak: prawo karne, rys historyczny, autonomiczność regulacji, funkcje prawa karnego skarbowego, sprawstwo, pozorny zbieg przepisów ustawy, karalność, odpowiedzialność posiłkowa, interwenient, oskarżyciel publiczny, strony postępowania, itp. Prawo i postępowanie karne skarbowe. ...

Cywilne i KPK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE I. Prawo publiczne i prawo prywatne – prawo prywatne reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych i niemajątkowych (osobistych); * autonomiczność raczej niż równorzędn...

PRAWO KARNE SKARBOWE

Pobrań: 112
Wyświetleń: 3038

przygotowawczym organ prowadzący to postępowanie, a po wniesieniu aktu oskarżenia - sąd. § 3. Postanowienie...

DZIAł I zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Juliusz Włodarczyk
  • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

najistotniejszy jest opis czynu. SLAJD NR 13 NIEZMIENOŚĆ PRZEDMIOTU PROCESU Akt oskarżenia: - wskazuje sprawcę...