Acetylowanie - strona 5

Leki-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

1. Wstęp Mechanizm działania leków: Działanie leku nie jest wyłącznie funkcją jego właściwości fizykochemicznych lub jego budowy, warunkującej łączenie się cząsteczki substancji leczniczej z właściwym dla niej „miejscem” w organizmie, lecz uzależnione jest także od wielu zmiennych czynników, n...

Polski Slownik Enzymow

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Dehydrogenaza glioksalanowa (acylująca) 1.2.1.18 Dehydrogenaza semialdehydu malonowego (acetylująca) 1.2.1.19...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4319

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...