Średnia ważona - strona 11

Kapitał i koszty kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

interesuje nas koszt całego kapitału zaangażowanego w firmę, czyli WACC - średni ważony koszt kapitału...

Oddłużenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

wypłacalności powoduje obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału. Otwiera to możliwości bardziej swobodnego...

Analizy porównawcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

jako średniej ważonej ze wskaźników cen różnych grup towarów. Istotną sprawą w odniesieniu do danych ekonom.jest...

Koszt kapitału - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2324

. Jaki jest średni ważony koszt kapitału posiadanego przez to przedsiębiorstwo? Spółka Miracl dysponuje kapitałem...

Zarządzanie inwestycjami - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

jest najczęściej wyrażana w procentach. średni ważony koszt kapitału - (z ang. Weighted Average Cost of Capital...

Stopa dyskontowa

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1974

inwestycyjnych, jak np. NPV lub IRR, gdzie często przyjmuje wartość średniego ważonego kosztu kapitału. Przykład...

Rachunkowość - Produkty gotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2765

w oparciu o jed­ną z metod: 1) według kosztów przeciętnych, czyli według średniego ważonego kosztu dane­go...