Inflacja bezbłędnie przewidziana i instytucje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja bezbłędnie przewidziana i instytucje - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Inflacja bezbłędnie przewidziana i instytucje, które nie są w stanie w pełni się dostosować. Założenie: inflacja bezbłędnie przewidziana, ale instytucje uniemożliwiają ludziom dokonanie niezbędnych zmian, aby zmienne nominalne się dostosowały. Wtedy inflacja wpływa na zmienne realne silniej, niż wynikałoby to z dwóch powyższych rodzajów kosztów.
Kontrola stopy procentowej Aby realna stopa pozostałą stała, nominalna musi wzrastać w tempie inflacji. Jeśli banki płaciłyby z tego tytułu odsetki (przy rachunkach czekowych) koszty zdzieranych zelówek odnosiłyby się jedynie do samej gotówki. Jednak w wielu krajach te rachunki nie są oprocentowane lub odsetki niewielkie. Jednym ze skutków chronicznej inflacji jest domaganie się przez ludzi zmian instytucjonalnych, które umożliwiłyby dostosowanie się zmiennych nominalnych do poziomu inflacji. Im dłuższy okres inflacji, tym bardziej prawdopodobne, że banki zmuszone będą płacić większe odsetki nominalne. Ponieważ jednak zmiany instytucjonalne są powolne, to skutkiem wzrostu inflacji w krótkim okresie może być spadek stóp procentowych od wielu rodzajów kredytów. Podatki
Kolejnym skutkiem antycypowanej inflacji w warunkach niedoskonałego dostosowania się instytucji jest nienadążanie stawek opodatkowania za inflacją. Drenaż podatkowy - to wzrost realnych wpływów podatkowych wywołany inflacją, która zwiększa dochody nominalne i sprawia, że niektórzy ludzie zostają zaliczeni do wyższych przedziałów opodatkowania w ramach systemu progresywnego podatku dochodowego.
Osoba będąca w wyższym progu podatkowym płaci realnie więcej po wzroście inflacji. Aby uniezależnić system podatkowy od wpływu inflacji należy podnosić nominalne przedziały opodatkowania równolegle do postępów inflacji. Zwykle przedstawia się to jako obniżkę podatku dochodowego lub zbytnią szczodrość rządu - jest to złudzenie inflacyjne. Opodatkowanie dochodów z kapitału
Podatek dochodowy na dochód z odsetek jest również poddany działaniu inflacji. Nominalna stopa procentowa - inflacja = realna stopa procentowa. Podatek dochodowy obejmuje stopę nominalną. Wyższa inflacja obniża realny dochód z udzielania kredytów.
Opodatkowanie zysków kapitałowych - wraz ze wzrostem inflacji rosą ceny nominalne akcji - w celu zachowania ich wartości realnej.
Opodatkowanie zysków. Inflacja może zwiększyć realny ciężar opodatkowania zysków spółek.
Rachunkowość uwzględniająca inflację polega na przyjęciu takich definicji kosztów, przychodów, zysków i strat, które są w pełni dostosowane do warunków inflacji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz