Indukcja elektromagnetyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, powstawanie siły elektromotorycznej (SEM) E w obwodzie elektr. obejmującym zmienny strumień magnet.; indukcja elektromagnetyczna jest wynikiem działania siły Lorentza na elektrony przewodnika znajdującego się w zmiennym polu magnet.; wartość SEM zależy od szybkości zmian strumienia magnet. Φ: E = -dΦ/dt; kierunek prądu indukcyjnego określa reguła Lenza; rozróżnia się indukcję elektryczną wzajemną, gdy zmienne pole magnet., powstałe wokół obwodu 1 z prądem elektr. o zmiennym natężeniu, indukuje SEM w sąsiednim obwodzie 2, oraz indukcję elektryczną własną, tzw. SAMOINDUKCJE, polegającą na powstawaniu SEM w tym obwodzie(w cewie lub w obwodzie elekt.) który to zmienne pole magnet. wytworzył; siła elektromotoryczna samoindukcji E = -LdI/dt, gdzie L indukcyjność, dI/dt — szybkość zmian natężenia prądu elektrycznego. Indukcja elektromagnetyczna jest wykorzystywana m.in. w transformatorach, silnikach elektr. na prąd przemienny, prądnicach. Indukcję elektrodynamiczną odkrył 1831 M.Faraday; - na zjawisku indukcji elektromagnetycznej opiera się zasada działania prądnic i silników elektrycznych, przyrządów pomiarowych elektrycznych. Energia elektryczna zgodnie z zasadą zachowania energii równa jest pracy mechanicznej e= ; Indukowanie siły elektromotorycznej -zachodzi gdy istnieje prędkość przewodu względem lini pola magnetycznego; ZJAWISKO SAMOINDUKCJI Przepływ prądu elektrycznego dowolnym obwodzie elektrycznym wytwarza pole i strumień magnetyczny skojarzony z tym obwodem. Jeżeli natężenie prądu zmienia się w czasie, to strumień magnetyczny wywołany tym prądem a skojarzony z obwodem będzie się również zmieniał, co spowoduje indukowanie się siły elektromotorycznej Siłę tę nazywa się elektromotoryczna indukcji własnej a proces jej powstania zjawiskiem samoindukcji. Siła elektromotoryczna samoindukcji indukowana w cewce o z zwojach eL=-ZdΦi/dt
Φi strumień elektromagnetyczny wytworzony w cewce przez prąd „i” eL SEM samoindukcji Samoindukcja w cewce wielozwojowej Φi=iż/RμZ L- współczynnik proporcjonalności zwany zwany indukcyjnością własną cewki
L=zΦi/i= Φ/i [1H] Jeżeli indukcyjność własna cewki wynosi 1H to przy liniowej zmianie płynącego przez cewkę prądu o 1A na sekundowe powoduje ona powstanie SEM samoindukcji o wartości =1V
Opisać indukcję i samoindukcję
Powstanie napięcia indukowanego,lub jak inaczej mówimy siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu przy jakiejkolwiek zmianie strumienia magnet. skojarzonego z tym uzwojeniem nazywamy zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. Wartość indukowanej siły elektromagnes. e jest równa prędkości zmian strumienia magnet. ΔΦ/Δt, czyli e= ΔΦ/Δt. Jeżeli w dowolnym obwodzie elektrycznym płynie prąd, to jest on źródłem pola i strumienia magnet. skojarzonego z tym obwodem. Przy zmieniającym się w czasie natężeniu prądu strumień magnet. wywołany przez ten prąd, skojarzony z obwodem, będzie się zmieniał , co spowoduje postanie siły elektromotorycznej . Siłę tę nazywamy siłą elektomotor. indukcji własnej,lub samoindukcji, proces powstania zjawiskiem samoindukcji.

(…)

… tak, że przecina on linie pola lub w zwoju obejmującym zmienny w czasie strumień magnetyczny.
F=ilB
F - siła elektromotoryczna
i - prąd płynący przez przewód
l - długość przewodu
B - indukcja magnetyczna
Przewód jest umieszczony prostopadle do linii indukcji magnetycznej.
Gdy istnieje prędkość przewodu względem linii pola magnetycznego następuje indukowanie się siły elektromotorycznej w przewodzie
e = lvB
v…
… jako:
, gdzie: B - indukcja magnetyczna
- kąt pomiędzy wektorem indukcji elektromagnetycznej oraz wektorem jednostkowym prostopadłym do powierzchni
iloczyn indukcji pola magnetycznego przenikającego przez powierzchnię;
Indukcja elektromagnetyczna
Indukcją elektromagnetyczną nazywamy powstawanie pola na skutek zmian pola magnetycznego. Napięcie indukowane jest tym wyższe im większa jest liczba linii pola…
… od momentu znamionowego . Właściwości rozruchowe silników można zmieniać przez:
- zmianę wartości napięcia zasilania stojana - tylko przy rozruchulejjim(za pomocą transformatorem, autotransform. bądź przełącznika gwiazda trójkąt);
- włączenie rezystancji lub reaktancji w obwód stojana;
- włączenie rezystancji lub reaktancji w obwód wirnika;
- zmianę częstotliwości napięcia zasilającego uzwojenia stojana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz