II stan graniczny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
II stan graniczny - omówienie  - strona 1 II stan graniczny - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

II stan graniczny
OBLICZENIA II ST GRANICZNEGO - osiadanie fundamentu i przemieszczenia budowli
Nie oblicza się gdy:
w poziomie fundamentu występują skały
w podłożu do głębokości równej trzykrotnej szerokości największego fundamentu są grunty niespoiste (z wyjątkiem luźnych piasków pylastych)lub grunty spoiste półzwarte i twardoplastyczne; dotyczy to budowli
jednokondygnacyjnych hal przemysłowych z suwnicami o udźwigu do 500 kN
budynki przemysłowe i magazyny do 3 kondygnacji
mieszkalne do 11 kondygnacji z rozstawem ścian nośnych 6 m lub słupy 6x6m
c)budowla obliczona jako konstr o podłożu odkształconym
Obliczenia należy jednak wykonywać gdy:
obciążenia poszczególnych części budowli są zróżnicowane
występują dodatkowe obc obok budowli
istnieją specjalne wymagania eksploatacyjne ograniczające osiadania fundamentów
Rodzaje II stanu granicznego:
średnie osiadanie fundamentów budowli Sśr przechylenie budowli lub jej części wydzielonej dylatacjami 
wygięcie budowli jako całości lub jej części między dylatacjami fo względna różnica osiadań fundamentów s/l
Warunek obliczeniowy II stanu granicznego [S]  [Sdop]
Zasady obliczeń:
uwzględnienie wartości charakterystycznych obc stałych i zmiennych długotrwałych
charakterystyczne wart parametrów geotechnicznych
uwzględnienie ciężaru wł gruntów
uwzględnienie wyporu i ciśnienia spływowego wód gruntowych
uwzględnienie obc od sąsiednich fundamentów i budowli
uwzględnienie odciążenia spowodowanego wykonaniem wykopów
MODUŁY EDOMETRYCZNY I MODUŁ ODKSZTAŁCENIA (krzywe konsolidacji i ściśliwości, moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej)
Moduły edometryczne nie są wielkościami stałymi dla gruntu rosną ze wzrostem napr bo skonsolidowanie gruntu.
MODUŁ ODKSZTAŁCENIA GRUNTU
Możliwe rozszerzenie boczne pod wpływem obc pion mniejszy od modułu edometrycznego
σ = Eo/Mo = E/M = (1+)*(1-2)/(1-) σ = 0,5  0,9
wyznaczenie modułów: - metA
met B uziar, st zagęszcz, st plast
met C
obliczenie I st gr - (nośność podłoża) korelacja
II st gr - korelacje modułów ściśl i odkszt


(…)


charakterystyczne wart parametrów geotechnicznych
uwzględnienie ciężaru wł gruntów
uwzględnienie wyporu i ciśnienia spływowego wód gruntowych
uwzględnienie obc od sąsiednich fundamentów i budowli
uwzględnienie odciążenia spowodowanego wykonaniem wykopów
MODUŁY EDOMETRYCZNY I MODUŁ ODKSZTAŁCENIA (krzywe konsolidacji i ściśliwości, moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej)
Moduły edometryczne nie są wielkościami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz