II Rzeczpospolita - Kontrola administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
II Rzeczpospolita - Kontrola administracji publicznej - strona 1

Fragment notatki:

Kontrola administracji publicznej Rodzaje kontroli Wewnętrzna - wynikała z hierarchicznej struktury administracji
Zewnętrzna - sprawowana przez organy niezależne od aparatu administracji.
Kontrola sprawowana przez parlament i opinie publiczną Kontrola parlamentarna polegała na weryfikacji działalności organów głównie z politycznego punktu widzenia, najczęściej używaną formą kontroli były interpelacje. Dotyczyły one przeważnie szczegółowych przejawów działalności administracji. Ważną forma kontroli były dyskusje na temat preliminarzem budżetowym, a zwłaszcza nad budżetami poszczególnych resorów, gdyż umożliwiało to opozycji krytykę administracji.
Kontrolę opinii publicznej wykonywała głównie prasa, z kolei jej krytyka wpływała na opnie publiczną w szerszym znaczeniu.
Sądowa kontrola administracji Kontrola sądowa sprawowana była przez specjalne sądy administracyjne(w niektórych przypadkach powszechne). Konstytucja marcowa powoływała Najwyższy Trybunał Administracyjny, nie zostały natomiast powołane sady niższej instancji. Dla obszaru b. zaboru pruskiego utrzymano istniejące sady I i II instancji.
NTA składał się z I prezesa, prezesów i sędziów mianowanych przez prezydenta dzielił się na izby ogólnoadministracyjną i skarbowa. Orzekał w kompletach 3, 7 lub na zgromadzeniu ogólnym.
Skargę do NTA mógł wnieść każdy, z jego kompetencji zostały wyłączone sprawy:
podlegające kompetencjom sądom powszechnym
mianowania na publiczne urzędy i stanowiska
załatwianie w drodze swobodnego uznania
zagraniczne
sił zbrojnych
dyscyplinarne. Skarga musiała mieć formę pisemną. Jako sąd kasacyjny mógł uchylic zaskarżony tryb administracyjny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz