Hydrogram jednostkowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrogram jednostkowy - omówienie - strona 1 Hydrogram jednostkowy - omówienie - strona 2 Hydrogram jednostkowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

                Ćwiczenie nr 2    „Obliczenie hydrogramu jednostkowego”                                                        Zakres dwiczenia:  Wyznaczyd całkowity hydrogram odpływu z następującej zlewni:  Dopływ St. Regis River od ujścia.     Dane:   1. Na podstawie ostatniego sprawozdania.  Straty początkowe: Sp = 0,33 mm  Potencjalna retencja zlewni: R = 2,20 mm    2. Na podstawie imienia i nazwiska: Adriana Łeppek.  Skala mapy:  1:6000  Szerokośd koryta: 3,7 m  Współczynnik Manninga: 0,035  Spadek koryta rzeki: 0,0006    3. Na podstawie mapy.  Autocad:  Powierzchnie cieków I rzędu: 2712 *mm 2]  Powierzchnie cieków II rzędu: 9256 *mm 2]  Długośd cieków I rzędu: 131 [mm]  Długośd cieków II rzędu: 216 *mm+  Ilośd cieków I rzędu: 5  Ilośd cieków II rzędu: 1  Maksymalny rząd cieków: M = 2    W rzeczywistości:  Powierzchnie cieków I rzędu: 132888 *m 2]  Powierzchnie cieków II rzędu: 453544 [m 2]  Długośd cieków I rzędu: 917 *m+  Długośd cieków II rzędu: 1512 *m+  Długośd cieku głównego: Lo = 1554 *m+                      Wykres zależności opadu wraz z wyższymi od czasu.  Dane do wykresu 1:    Godzina  Opad  [mm]  Opad  wraz z  wyższymi  [mm]  Pe(t) -  Opad  efektywny  Opad  utracony na  straty  1  2  2  0,72  1,28  2  2  4  2,29  1,71  3  6  10  7,88  2,12  4  4  14  11,77  2,23  5  4  18  15,71  2,29  6  2  20  17,69  2,31  7  6  26  23,64  2,36  8  2  28  25,63  2,37  9  2  30  27,62  2,38  10  4  34  31,60  2,40  11  4  38  35,59  2,41  12  6  44  41,58  2,42  13  8  52  49,56  2,44  14  8  60  57,55  2,45  15  4  64  61,54  2,46                0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 O p a d w ra z  z  w yż sz ymi  [ mm] Godzina  Wykres 1. Zależności opadu od czasu  Pe(t) opad utracony na straty Pe(t) opad efektywny Wzory wykorzystane do obliczeo    1.  hp = 1,31 * RL (0.43) * v/L 0   [1/h];        gdzie:  RL – wskaźnik długości cieków  L0 – długośd cieku głównego    2.  RL = [1/(M-1)+ ∑ ( L i+1 / L1 ) [-];   gdzie:  M – maksymalny rząd cieków = 3,  Li+1 – długości poszczególnych cieków  1,65= [1/ (2-1)+ ∑ ( 9,256 / 2,712 )     3.  t p =0.44 * (RB/RA)

(…)


0,46 = 0,00071/2 / (0,025* 3,52/3)
Natężenie przepływu w czasie kulminacji:
3
3
Q = q * ( 10 /3 600) *An [m /s]
q = Pe(t) *hp
1/2
2/3
Wykresy
Dane do wykresu 2 i 3:
Godzina
Pe(t)
hp [1/h]
tp [h]
tb [h]
q [mm/h]
Q [m3/s]
V [km/s]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,72
2,29
7,88
11,77
15,71
17,69
23,64
25,63
27,62
31,60
35,59
41,58
49,56
57,55
61,54
0,11
0,17
0,28
0,32
0,36
0,38
0,43
0,44
0,46
0,48…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz