Historia sztuki - Bizancjum

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia sztuki - Bizancjum  - strona 1 Historia sztuki - Bizancjum  - strona 2 Historia sztuki - Bizancjum  - strona 3

Fragment notatki:


Bizancjum Konstantynopol Budowa 320, poświecono 330
Od momentu podziału cesarstwa miasto to zaczęło rosnąć w siłę. Posągi Konstantyna na forum z relikwiami krzyża świętego.
Kościół Apostołów - kościół, w którym pochowano cesarza jako trzynastego apostoła. Kościół z grobem w obrębie miasta, na wzgórzu, był to prototyp kościołów centralnych, strop kasetonowy, złocony, brązowy dach pod kopułą grób i? kenotopy 12 apostołów.
Oprócz tego wzniósł trzy bazyliki świeckie: bazylika pokoju, bazylika potęgi, bazylika mądrości. Nosiły one nazwy symboliczne odnoszące się do władcy Konstantyna.
Bazylika potęgi i mądrości zaczęły pełnić znaczenie liturgiczne. Cesarski kompleks pałacowy w Konstantynopolu miał charakter antyczny z akcentami wschodnimi. Pałac stał obok hipodromu. Na hipodromie koncentrowało się życie Konstantynopola. Tu kwitło także życie polityczne.
Cokół obelisku faraona Totmesa III zachował się - c okół obelisku Teodozjusza na hipodromie IV w.
San Marco w Wenecji - fasada Kwadryga z hippodromu w Konstant ynopolu (kopia) Obwarowania miejskie Konstantynopola miały 4,5 mili długości, posiadały 92 wieże obronne, 1 bramę główną 6 pomniejszych. Dwupowłokowe mury, fosa od zewnątrz. Brama główna Porta Aurea, ok. 400 r. Sztuka m iędzy Konstantynem a Justynianem Kościół św. Jana przy klasztorze Studios, 463 rok Studios - fundator. Plan - tradycja konstantyńska - 3 nawy, bez transeptu, krótki korpus, nawa główna dwa razy szersza od bocznych. Apsyda półkolista od wewnątrz, od zewnątrz poligonalna, trójboczna. Synthron, empory, narteks trzyczęściowy, architrawowy podział wnętrza.
Złota Epoka Justyniana Cesarz Justynian z małżonką Teodorą 527 - 565 Relacje bi? Prokopiusza to źródło wiedzy na temat panowania Justyniana, która zmienia się biegiem czasu. Justynian stworzył, a raczej zmodernizował prawa rzymskie. Hagia Sophia i inne budowle przyniosły mu sławę. Jego panowanie jednak znacznie osłabiło cesarstwo. Był autorem najgorętszych prześladowań pogan, objęły wszystkich nie - chrześcijan w całym Imperium. Zniszczył świątynie Izydy, zamknął Akademię Platońską. Był to cesarz tyran, fanatyk, despota.
Teodora była córką dozorcy dzikich zwierząt w cyrku, aktorką, i kobietą lekkich obyczajów, miała przynajmniej jedno dziecko nie z Justynianem. Pomagała Justynianowi w utrzymaniu władzy. Była chorobliwie władcza, za jej czasów wprowadzono nowy ceremoniał dworski, min. akt prostacji?? - adorację władcy polegającą na tym, że każdy musiał się czołgać na brzuchu przed cesarzem i cesarzową. Nic cesarzowi nie można było dać gołymi rękoma. Teodora Zmarła na raka /Belizariusz.


(…)

… Yerebatau Sarai (Zatopiony Pałac)
Plastyka
1. Dyptyk Barberini, pocz. VI wieku, rzeźba w kości słoniowej Plastyka o tematyce religijnej i trochę świeckiej. Przedstawia prawdopodobnie Justyniana, konny wizerunek, widoczna analogia do posągu Konstantyna Wielkiego, na głowie diadem, ubiór późnorzymski, towarzyszą mu postacie alegoryczne.
2. Skrzydło dyptyku cesarzowej Ariadny, ok. 500r.
Ukazana w pełni…
… rozwaliła się, ale ją odbudowano. Wnętrze zostało oczyszczone przez Turków, ale Sułtan nie zniszczył wnętrza.
Jest to kościół trzynawowy, nawa główna utrzymana longitudonalnie, ale silnie scentralizowana. Filary wzmacniane ołowiem, niewielka apsyda, budowla poprzedzona atrium, podwójny narteks. Idealna konstrukcja matematyczna. Splendor skupia się wewnątrz, niebywała luministyka, spajające się wnętrze w jedno. Potęzne pendentywy w kopule, 65 metrów wysokości kościoła w miejscu kopuły. Madonna? zwycięska, ściany z okładzinami z marmuru, okna szklane, empory - orientalna dekoracja.
Nowa estetyka - kapitel bizantyjski - wywodzący się z korynckiego, kapitel kompozytowy - liście akantu rozpłaszczone, woluta jońska, ażurowy. Kapitel koszowy - ścianki boczne, wybrzuszony profil.
Kościól śś. Sergiusza i Bakchusa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz