Historia podatków- ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia podatków- ćwiczenia - strona 1 Historia podatków- ćwiczenia - strona 2 Historia podatków- ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM PODATKOWY, ćwiczenia
Mgr Michał Bulski
Historia podatków
Początki piśmiennictwa a opodatkowanie:
IV millenium przed narodzinami Chrystusa - zalążki danin publicznych w Mezopotamii
Forma podatku - zboże, oliwa, zwierzęta
Cel - indywidualna ofiara na zbiorowy cel
System podatkowy w Egipcie (około II millenium p.n.Ch.)
Wyrafinowane techniki szacowania podatków- wykorzystanie podatkomierza w celu weryfikacji poziomu Nilu (opodatkowanie gruntów)
Instytucja poborcy podatkowego Scribes
Opodatkowanie bezpośrednie wynikające z ogromnych potrzeb władców (np. piramidy)
Znaczenie podatków we wierze chrześcijańskiej
Przypowieść o wdowim groszu
Słynny cytat Chrystusa na temat danin publicznych - „Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu co boskie”.
Poprzednicy A. Smitha
Myśl podatkowa Kameralistów XVI- XVIII w.
Teoria protekcjonizmu państwa
Działalność produkcyjna oraz handel źródłem rozwoju, dochodu uzasadniającego pobór podatku
Dochody podatkowe z tytułu ceł następstwem postępującej wymiany handlowej
Krytyka nadmiernego fiskalizmu
Tezy von Justiego (1705- 1771)
Uczciwa postawa podatkowa - moc obowiązującego prawa
Równomierność oraz sprawiedliwość podatków
Krytyka podatków pośrednich, które najbardziej obciążają najgorzej sytuowanych
Postulat taniości podatków
System podatkowy wspierający funkcję interwencyjną oraz fiskalną
XVII- wieczna koncepcja przedstawiciela Fizjokratów, F. Quesnaya (1694- 1774; nadworny lekarz Ludwika XV)
Wyróżnienie 3 warstw w społeczeństwie- dzierżawcy rolni, właściciele ziemscy, przemysłowcy i rzemieślników
Przemysłowcy i rzemieślnicy reprezentującymi klasy jałowej" którzy nie wytwarzają produktu czystego (tworzą tylko rolnicy)
Rolnictwo źródłem dochodu netto
Istnienie jednego podatku obciążającego działalność rolniczą
Opodatkowanie „klasy jałowej” przyczyną wyższych cen (przerzucanie podatku)
Jedynymi podatnikami pozostają właściciele ziemscy wskutek zwolnienia dzierżawców ziemskich oraz przemysłowców
Koncepcja podatkowa Adama Smitha
Adam Smith (1723- 1790), szkocki profesor Uniwersytetu w Glasgow, założyciel liberalnej szkoły ekonomicznej, autor traktatu „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, zwolennik mechanizmu rynkowego
Krytyka instytucji poborcy podatkowego tzw. finansisty
Prawne umocowanie nakładania podatków podstawą funkcjonowania systemu podatkowego


(…)

… dochodu
Pojawienie się koncepcji przerzucalności podatków w analizach Smitha
Prawa ekonomiczne oraz wolność gospodarcza przyczyną zjawiska przerzucalności
Przerzucanie podatku od
Renty
Płacy
W przypadku podatku od renty gruntowej dzierżawca rolny przerzuca płacony podatek na rzecz właściciela ziemskiego
Konsekwencją coraz mniejszego czynszu (którego komponentem jest podatek) płaconego przez dzierżawcę jest zubożenie właściciela ziemskiego
W przypadku podatku od płac robotników fabrykanta ulega presji podwyższenia płac (których poziom uległ obniżeniu z tytułu podatku)
Fabrykant chcąc zapobiec spadkowi swoich dochodów, podwyżkę płac wlicza w cenę produktów
Ostatecznie podwyżką podatku zostają obciążeni konsumenci (robotnicy)
Zasady podatkowe:
Zasada dogodności:
- „plac podatki, gdy wpływają pieniądze”
- Udział administracji skarbowej w ściąganiu podatków bezpośrednich
- Technika poboru podatków pośrednich (wliczanie podatku w cenę dóbr i usług)
Zasada pewności:
- umocowanie prawne co do terminu, sposobu oraz sumy podatku
- prosta i nieskomplikowana treść przepisów podatkowych
-„pewność co do tego, ile każda jednostka ma zapłacić, jest, jeśli chodzi o podatki, sprawą tak wielkiej wagi, że nawet bardzo nierównomierne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz