Historia państwa i prawa - wykład 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - wykład 13 - strona 1 Historia państwa i prawa - wykład 13 - strona 2 Historia państwa i prawa - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

PROCES KARNY Program reformy procesu karnego w epoce Oświecenia. jednostka jako przedmiot → jednostka jako podmiot procesu. krytyka inkwizycyjnego postępowania dowodowego , w szczególności tortur → pierwsze zniosły je Prusy (1740) potem Austria i Polska (1776) krytyka legalnej teorii dowodów i jej reguł (ocena świadków w zależności od ich statusu czy płci, a nie ze względu na to czy mają interes w mówieniu prawdy czy nie (Baccaria); wymaganie słabszych dowodów do cięższych przestępstw; nie poszukiwania prawdy materialnej, przyznanie jako królowa dowodów) wzorowano się na angielskich wzorach (nie zawsze dobrze je rozumiejąc) instytucja przysięgłych charakter skargowy procesu → skarga popularna (prywatna lub policyjna), sądowa , publiczna . Postawienie w stan oskarżenia → śledztwo wstępne ( o ile dopuszczalne ) - cel: doprowadzeni oskarżonego przed odpowiedniego sędziego z zagwarantowanie wszystkich praw, jak równouprawnienie w procesie. wykształcenie się całego systemu gwarancji nietykalności osobistej ( habeas corpus od Habeas Corpus Act z 1679) → określone reguły aresztowania i zamknięcia w więzieniu gwarantując na mocy tzw. writ of habeas corpus najkrótsze możliwe terminy postawienia przed sąd. Postulaty humanitarystów → reforma sądownictwa w duchu angielskim, niezawisłość sędziów, czynnik społeczny , przyznanie podsądnemu określonych praw ( gwarancji przed samowolnym uwięzieniem, prawo do obrony , domniemanie niewinności ) Najwcześniej przebudowa w tym kierunku we Francji (konieczna zmiana polityczno-społecznego ustroju). Proces karny rewolucji francuskiej i w czasach Napoleona. Deklaracja - 1. zakaz oskarżenia , aresztowania i więzienia w wypadkach przez ustawę nieprzewidzianych; 2. domniemanie niewinności → gwarancje dotyczące fazy przed procesem (przed dotychczasową praktyką zatrzymywania na nieograniczony czas tylko na podstawie wydawanych przez króla i jego kancelarię in blanco listów pieczętnych) jak i fazy w trakcie procesu → podsądny jako podmiot procesu. Dekrety Konstytuanty z 1789 r. - zniesienie tortur, kar z podejrzenia, wprowadzono jawność 2 fazy, prawo do obrony i wyboru obrońcy. Kodeks karny z 1791 r. - zasadnicza reforma - uchylenie ordonansu z 1667 r. - jawność, ustność, swobodna ocena dowodów, instytucja przysięgłych - 2 ławy - oskarżająca (8) i orzekająca (12) Kodeks o przestępstwach i karach z 1795 r. - 3 stadia procesu: obowiązkowe śledztwo wstępne (tajne i pisemne), postawienie w stan oskarżenia oraz rozprawa właściwa (jawna, ustna, kontradyktoryjność) → dwoistość procesu (połączenie inkwizycyjnego z skargowym)

(…)

…) od postępowania głównego → rozdzielenie funkcji ścigania, śledztwa i sądzenia.
postępowanie główne - skargowe, jawne, ustne, swobodna ocena dowodów, kontradyktoryjne, prokurator jako oskarżyciel publiczny, oskarżony jako strona w procesie.
wady wynikające z wewnętrznej niespójności z powodu różnic między postępowaniem wstępnym a głównym → liczne zmiany - głównie nadanie pierwszej fazie cech skargowych (prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz