Historia państwa i prawa - testy 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 5 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 5 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 5 - strona 3

Fragment notatki:

22.Bartolus de Saksoferrato:
a) był przedstawicielem komentatorów
b) stworzył powszechny system prawa prywatnego
c) był prekursorem mos galicus docendi
23.Prawo magdeburskie tworzyły:
a) księgi miasta Magdeburga
b) Weichbild
c) prawa zwyczajowe zawarte w Zwierciadle Saskim
24.Fragment Lubecki:
a) został wydany w XII w.
b) oparł się na przywileju i wilkierzach
c) liczył 50 art.
25.Uchwalanie wilkierzy należało do:
a) zgromadzenia obywateli miasta
b) rady
c) ordynków miejskich
26.Rozporządzenia:
a) były obszerne
b) dotyczyły wąskich dziedzin prawa
c) podpisywał je burmistrz
27.We Francji źródła prawa miejskiego - karty dzieliły się na:
a) komunalne
b) prewotalne
c) municypalne
28.Kodeks konsulatu morskiego z XV w.:
a) opublikowany w Barcelonie
b) zawierał prawa zwyczajowe i rozporządzenia
c) był uchwalony przez radę miasta
29.Źródłem prawa wiejskiego w średniowieczu były:
a) przepisy gromadzkie
b) wilkierze
c) ustawy pańskie
30.W Danii i Szwecji stosunki wiejskie regulowały:
a) umowy z inicjatywy pana lub zebrań wiejskich
b) prawo lenne c) prawo dworskie
31.Królowie normandzcy w Anglii wydawali:
a) statuty
b) ordynacje
c) asyzy
32.Amending to:
a) ustawa ograniczająca przeniesienie własności
b) nowelizacja
c) ustawa ochronna
33.I Statut westminsterski:
a) czynił obowiązkowym proces sądowy w sprawach kryminalnych
b) potwierdził fideikomisy rodzinne
c) zredukował jurysdykcję sądów lokalnych
34.Sąd Kanclerski:
a) sądził wg common law
b) nie był związany prawem powszechnym
c) stosował zasady słuszności
35.Trybunał Próśb:
a) był zależny od Sądu Kanclerskiego
b) rozstrzygał w sprawach gospodarczych
c) rozstrzygał w sprawach długów
36.Reports to:
a) zbiory orzeczeń sądowych
b) księgi sądowe szczegółowo umotywowanych wyroków i argumentacji prawnych
c) księgi prawne
37.Prawo kanoniczne:
a) normuje prawo Kościoła
b) normuje stosunki świeckie
c) wydane jest przez władze świecki
38.Sobory uchwalały:
a) dekrety
b) kanony
c) dekretały
39.W Corpus Iuris Canonici składało się z:


(…)

….:
a) została wydana w wyniku klęski pod Lewes
b) odnosiła się tylko do ludzi wolnych
c) powowływała Walną Radę Królestwa
13.Ordalia jednostronne to:
a) losowanie
b) próba krzyża
c) próba komunii
14.”Elegancka jurysprudencja” powstała w:
a) Niemczech
b) Holandii c) Włoszech
15.Dla zmiany konstytucji w USA wymagana jest:
a) większość 2/3 Kongresu
b) ratyfikacja przez 3/4 stanów
c) jednoroczne vacatio legis…
… odpowiada zawsze:
a) podżegacz
b) pomocnik
c) poplecznik
47.Zbieg przestępstw mógł być:
a) materialny
b) realny
c) idealny
48.H.Bracton:
a) był autorem „O prawach i zwyczajach Anglii za czasów Henryka II”
b) zainicjował zwyczaj redagowania Yearsbooks
c) spopularyzował prawo rzymskie
49.Ordalia:
a) były wymienione w ustawach króla Egiga i króla Wesseksu
b) Karol Wielki kazał dać im pełną wiarę dowodową
c…
… hugenotów
56.E.Coke:
a) napisał „Komentarz do praw Anglii”
b) pomógł zaprojektować Petycję 1628
c) przyczynił się do rozwoju common law
57.Carolina:
a) nie przewidywała okoliczności łagodzących
b) nie przewidywała kary nadzwyczajnej
c) sędziaq mógł odwołać siędo uniwersytetu
58.W średniowieczu ordalia zniesiono najwcześniej:
a) na Sycylii
b) we Francji
c) w Anglii
59.Proces inkwizycyjny:
a) był pisemny…
… z Sejmem Rzeszy
b) używano go od 1487 r.
c) stanowił rodzaj umowy
3.Słynne prawo morskie Barcelony uchwaliły:
a) Kortezy Katalonii
b) Kortezy Kastylii
c) Kortezy Generalne

…) zostały uznane przez papieża Innocentego III
50.Ramus:
a) był związany ze szkołą w Bourges
b) głosił postulat kodyfikacji prawa w językach narodowych
c) głosił pogląd systematyzacji postępowania przy tworzeniu norm prawa
51.Za włoskiego prekursora kodyfikacji i prawa uznaje się:
a) Ferii
b) Beccanii
c) Muratorii
52.W 1673 r. we Francji wydano ordonans:
a) o handlu morskim
b) Savary`ego
c) o handlu
53…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz