Historia państwa i prawa - testy 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 3 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 3 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 3 - strona 3

Fragment notatki:

Prawda obszerna
a) była stworzona na podstawie Prawdy Skróconej
b) dołączono do niej statut księcia Włodzimierza Monomacha
c) powstała w XII w.
Stogław
a) normował wewenętrzną organizację cerkwi
b) składał się ze 100 arykułów
c) wydano go w 1551
Księga praw cesarskich
a) wydana została w 1231 r.
b) pierwsza wersja spisana była w języku greckim
c) składała się z 3 ksiąg
Zwyczaje lenne
a) wydano w 1202 r.
b) najbardziej rozpowszechnioną wersją była Vulgata
c) zawierały orzeczenia sądowe
Źródłami prawa komun włoskich były
a) spisy lokalnych zwyczajów
b) orzeczenia sądowe
c) ustawy rad miejskich
Źródłami prawa magdeburskiego były
a) ius municipiale
b) zwierciadło saskie
c) ortyle miast filialnych
Fragment lubecki
a) wydano w 1226 r.
b) w jego treść wchodziły wilkierze miejskie
c) liczył 55 artykułów
W miastach konsularnych we Francji wydawano karty
a) komunalne
b) municypialne
c) swobód
Słynny „Kodeks konsulatu morskiego”
a) wydany został w Katalonii
b) zawierał rozporządzenia
c) powstał w XIV w.
Ustawa ograniczająca przeniesienie własności to
a) enabling
b) amending
c) disabling
Urzędowym zbiorem prawa kanonicznego był
a) Dekret Gracjana
b) Zbiór Troisty
c) Extravagantes
Irnerius swoich badań nad prawem rzymskim dokonywał w formie
a) glos
b) kazusów
c) obszernych komentarzy
System powszechnego prawa prywatnego stworzył
a) Baldus deUbaldus
b) Accursius
c) Bartoleus de Saxoferrato
Mos gallicus docendi
a) narodził się na Uniwersytecie w Montpellier
b) zakładał badanie wyłącznie Kodyfikacji Justyniańskiej
c) zakładał polityczne podejście do prawa rzymskiego
Powództwa odszkodowawcze rozbudował
a) I statut westminsterski
b) statut z Gloucester
c) II statut westminsterski
Angielski Trybunał Admiralicji
a) rozpatrywał sprawy związane z handlem
b) stosował reguł equity law
c) miał siedzibę w Westminsterze
Pisemne rozkazy wydawane przez kancelarię królewską w Anglii to
a) bille
b) brevia c) ryty


(…)

… to
a) prawo karne
b) prawo morskie
c) prawo lenne
Dekretaliści to
a) kanoniści
b) glosatorzy
c) legiści
Sumy to
a) objaśnienia niejasnych wyrazów
b) kazusy
c) streszczenia wyjaśniające przepisy
Sposób recepcji prawa rzymskiego w Niemczech to
a) działalność fakultetów prawa
b) orzecznictwo Sądu Kameralnego Rzeszy
c) wydawanie landfrydów
Obowiązujące angielskie prawo statutowe to
a) act
b) bill
c) riposta…
…) sprawowany przez 10 lat
18.Bill o Prawach z 1689 r.:
a) zakazał królowi nakładania podatków bez zgody Parlamentu
b) związał króla prawem
c) zezwolił poddanym na wnoszenie do króla petycji
19.Teorię „czwartej władzy” stworzyła we Francji konstytucja z roku:
a) 1791
b) 1799
c) 1814
20.Prawne uznanie istnienia gabinetu nastąpiło w Wielkiej Brytanii w roku:
a) 1791
b) 1905
c) 1937
21.Reforma W. Gladstone…
… wyboru papieża
b) rozstrzygnięto spór o inwestyturę
c) doszło do schizmy wschodniej
8.Bajul we Francji południowej odpowiadał urzędowi:
a) prewota
b) baliwa
c) seneszala
9.Privilegium fori dla stanu duchownego oznacza:
a) zwolnienie z danin i służebności
b) prawo do korzystania z beneficjów
c) posiadanie własnego sądownictwa
10.Od czasów monarchii stanowej we Francji następca tronu:
a) dziedziczył…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz