Historia państwa i prawa polskiego - Chłopi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - Chłopi - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - Chłopi - strona 2 Historia państwa i prawa polskiego - Chłopi - strona 3

Fragment notatki:

Chłopi 1. Formy uzależnienia ludności chłopskiej Wieśniacy książęcy - Chłopi podporządkowani bezpośrednio księciu. Samodzielni gospodarze. Zachowali oni prawo do ziemi jako własności podległej. Znaczna samodzielność gospodarcza i osobista. Przypisańcy - Ludność osiadł w ziemiach kościelnych(w wyniku nadań ziemi kościołowi wraz z ludźmi). Sposób podległości spisany był w dokumencie nadawczym. Nie mogli opuścić dóbr, do których zostali przypisani. Zależni, ale nie niewolni. Zakupowie - ich zależność powstawała w wyniku zadłużenia u pana i przejścia wraz z całą rodziną w charakterze zastawu, dopóki nie spłacą długu, lecz przeważnie nie będąc w stanie spłacić zakup pozostawał odtąd zależny od pana.
W drodze komendacji - poddane się pod opiekę(głównie z powodu: samowoli monarszej, wykorzystujących swą przewagę rycerzy)
2. Niewolni Niewolni byli w posiadaniu panującego, możnych i rycerzy. Rekrutowali się z jeńców wojennych, niewypłacalni dłużnicy, przestępca. Kiedy byli osadzani na ziemiach sytuacja stawała się podobna jak ludności zależnej. W domenie monarszej byli podzieleni na dziesiątki i setki w celu ułatwienia pracy urzędników. 3. Rodzaje świadczeń a zróżnicowanie ludności wiejskiej Chłopi byli obciążeni rentą naturalną i odrobkową. W zależności od pełnionych posług ludność można podzielić na:
Rolników(zakupy i rataje)
Rzemieślników dworskich
Ludność służebna(największe znaczenie służba hodowlana, łowiecka, bezpośrednio przy dworze)
W XIII wieku ludność służebna przekształciła się w wyniku rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej w ludność rolniczą.
4. Stopnie zależności ludności wiejskiej Wolni[ liberii ]
Goście - ludność przyszła z zewnątrz, osiadli na postawie umowy z prawem wychodu [ hospites ]
Miejscowi - mieszkający na danym terenie, i podlegający panu [ liberii originarii ]
Poddani - wszyscy ci którzy pozbawieni byli prawa wychodu [ obnoxii ]
Dziedzicowe - Właściciele podlegli(dziedziczna posiadłość ziemi uzależnionej od pana)\
5. Opole Ople składało się z pewnej ilości osad jedno- i wielo- dworczych, na które państwo nakładało wspólne obowiązki:
Podatki(krowa opolna, wół opolny)
Ściganie przestępców
W wyniku rozwoju własności rycerstwa Opole zaczęło znikać XIII - XV wiek.
6. Osadnictwo na prawie polskim Warunki osadnictwa na prawie polskim:
Racjonalizacja świadczeń na rzecz pana w naturze bądź w pieniądzu(co do kwoty jak i czasu płatności)
Prawo wychodu - Możliwość opuszczenia wsi po spełnieniu określonych w umowie świadczeń


(…)

… z zasadźcą(porozumienie zasadźmy i pana co do warunków umowy)
Dokument lokacyjny - jednostronny akt, będący podstawą lokacji wsi. Zawierał on: wyłączenie ludności wsi spod prawa pospolitego, nadanie im prawa niemieckiego, określał też prawa i obowiązki zasadźmy i osadników.
10. Sołtys
Na czele wsi według prawa niemieckiego stawał sołtys, którym najczęściej zostawał zasadźca. Sołtystwo było dziedziczne i można je było zbyć na warunkach określonych w dokumencie lokacyjnym. Sołtys prawa:
Otrzymywał kilka łanów wolnych od powinności na rzecz pana
Prawo zakładania stawów, łowienia ryb polowania Prawo do 1/6 czynszów ściąganych na rzecz pana Prawo do 1/3 dochodów z kar
Prawo do prowadzenia karczmy, młyna i jatki mięsnej
Sołtys obowiązki:
Przewodniczenie wiejskiej ławie sądowej
Zbieranie czynszów
Służba wojskowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz