Historia myśli psychologicznej - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli psychologicznej - pytania  - strona 1 Historia myśli psychologicznej - pytania  - strona 2 Historia myśli psychologicznej - pytania  - strona 3

Fragment notatki:

Ambicja jest naturalnym dla każdego człowieka dążeniem do górowania nad otoczeniem i unikaniem poczucia niemocy. Jest to:
teoria „zamykania” pola psychicznego
prawo efektu
podstawowe założenie funkcjonalizmu
podstawowe założenie teorii kratyzmu W.Witwickiego
„Spośród różnych reakcji zwierzęcia na tę samą sytuację, te reakcje, którym towarzyszy lub, po których wkrótce następuje zadowolenie, zostaną mocniej związane z sytuacją tak, że przy powtórzeniu się jej ponownie, ich wystąpienie będzie bardziej prawdopodobne”. Jest to:
sformułowane przez Thorndike'a prawo efektu
prawo ćwiczenia
prawo generalizacji bodźca
„zjawisko ?”
Viktor E. Frankl był:
twórcą logoterapii
behawiorystą
neobehawiorystą, współpracownikiem G.T.Fechnera
współpracownikiem J.Watsona
„Praca marzenia sennego” polega na przeobrażeniu ukrytych myśli śniącego na jawie marzenia senne. Pojęcie „pracy marzenia sennego” jest istotnym elementem:
teorii Z.Freuda
teorii J.Piageta
teorii J.Watsona
teorii D.C.Dennetta
„Naukę uprawiają wspólnoty badaczy, które jednoczy dogmatyczna akceptacja paradygmatycznych wyjaśnień pewnych faktów. Opanowując paradygmaty adepci danej dyscypliny zyskują umiejętność zadawania przyrodzie właściwych, z punktu widzenia danej wspólnoty pytań, poszukiwania na nie odpowiedzi i oceniania wyników w społecznie uznany sposób”. Jest to pogląd:
T.S. Kuhna
Wszystkich indukcjonistów
Przedstawicieli Koła Wiedeńskiego
H.Reichenbacha
W „okresie heidelberskim” W.Wundt:
Przyjmował istnienie nieświadomych zjawisk psychicznych
Odrzucał istnienie nieświadomych zjawisk psychicznych
Badał eksperymentalnie przyczyny nieświadomych zjawisk psychicznych
Badał eksperymentalnie patologię nieświadomości
„Struktury są systemami przekształceń, które kolejno wywodzą się jedne z drugich...”. Stanowisko to nazywane jest:
strukturalizmem genetycznym
asocjacjonizmem
atomizmem
neoasocjacjonizmem
Pojęcie intencjonalności odgrywa główną rolę:
w teorii czynności (np. J.Searle'a) i teorii aktów świadomości (np. K.Twardowskiego i F.Brentana)
tylko w teorii czynności
tylko w teorii aktów świadomości
w teoriach klasycznego behawioryzmu
Punktem wyjścia rozwijającej się w powojennej psychologii polskiej teorii regulacji, według której „każda czynność człowieka spełnia funkcję regulacyjną”, była:


(…)

… analizy egzystencjalnej
amerykańskim behawiorystą
amerykańskim przedstawicielem psychologii poznawczej
niemieckim introspekcjonistą
Model przetwarzania informacji oparty na metaforze komputerowej wytyczał kierunek rozwoju:
psychologii J.Piageta
psychologii egzystencjalnej i psychologii humanistycznej
podejścia „ekologicznego: w psychologii poznawczej
klasycznej psychologii poznawczej i cognitive science
Psychologia humanistyczna była przede wszystkim reakcją:
na ograniczenia behawioryzmu i psychoanalizy
na jednostronność psychologii poznawczej
program cognitive science
nadużywanie w psychologii „metafory komputerowej”
„Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że psychologia analityczna dziwnie koresponduje z alchemią [...]. Praobrazy i istota archetypu znalazły się w centrum moich badań”. Są to słowa:
C.G.Junga…
… czynności nie należy wyjaśniać jako skutku wyższej zdolności psychicznej, jeśli istnieje możliwość jej wyjaśnienia jako skutku zdolności znajdującej się na niższym poziomie rozwoju”:
jest to pogląd zwany „kanonem Morgana”
jest to pogląd zwalczany przez Lloyda C.Morgana
jest to pogląd przyjęty dopiero w drugiej połowie XX wieku
jest to pogląd zaakceptowany dopiero po powstaniu socjobiologii
„Wcale…
… uznające, ze o naukowości teorii decyduje przede wszystkim jej potencjalna falsyfikacja nazywana jest:
indukcjonizmem
logicznym empiryzmem
probabilityzmem
falsyfikacjonizmem
Które z poniższych stanowisk teoretycznych NIE MOŻE być zaliczone do asocjacjonizmu?
stanowisko J.Piageta
stanowisko E.L.Thorndike'a
behawioryzm J.Watsona
poglądy F.B.Skinnera
Ludwig Binswanger był:
szwajcarskim psychiatrą, twórcą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz