Higiena i epidemiologia, różnica umieralności noworodków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena i epidemiologia, różnica umieralności noworodków - strona 1 Higiena i epidemiologia, różnica umieralności noworodków - strona 2

Fragment notatki:

Czym różni się umieralność noworodków od umieralności wczesnej noworodków
Noworodek - dziecko urodzone po 22. tygodniu ciąży. Noworodkiem jest dziecko do ukończenia 28. dnia życia. Prawidłowa masa (waga) noworodka urodzonego o czasie waha się w granicach od 2500 g do 4000 g, a długość od 50 cm do 62 cm. Wyodrębnienie tego okresu z niemowlęctwa jest konieczne ze względu na trwający w tym czasie okres adaptacji młodego organizmu do życia w nowym środowisku.
Niemowlę - dziecko od momentu urodzenia do około roku; Termin ten obejmuje okres od urodzenia (noworodek) do momentu kiedy potrafi ono samodzielnie utrzymać postawę pionową;
Zgon płodu - zgon następujący przed całkowitym wydaleniem płodu lub wydobyciem z ustroju matki
Noworodek martwo urodzony - noworodek, którego zgon nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki i którego ciężar wynosił przynajmniej 1001 g
Noworodek niezdolny do życia z oznakami życia - noworodek o ciężarze co najmniej 601 g, a poniżej 1001 g, który po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki żył krócej niż 24 godziny
Noworodek niezdolny do życia bez oznak życia - - noworodek o ciężarze co najmniej 601 g, a poniżej 1001 g, który po wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki nie wykazuje oznak życia
śmiertelność - (ang. fatality rate) - liczba osobników populacji ginąca w określonej jednostce czasu. Śmiertelność wyrażona jest najczęściej w liczbach względnych, w których odniesieniem jest liczba osobników populacji podawana w procentach. Można
wyróżnić śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w badanej populacji lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.
W epidemiologii śmiertelność definiuje się jako iloraz liczby zgonów spowodowanych daną chorobą i liczby chorych na tę chorobę.
umieralność- (ang. mortality rate) - w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców, np. Wskaźnik umieralności niemowląt jest to liczba zgonów niemowląt w stosunku do 1000 żywo urodzonych.
Wyróżnia się umieralność wczesną niemowląt, do 27. dnia życia oraz późną, między 28. dniem a 11. miesiącem.
W epidemiologii umieralność definiuje się jako liczbę zgonów spowodowanych daną chorobą na k osób (najczęściej 100 tys.) wśród ogółu obserwowanej populacji (czyli osób zdrowych i chorych łącznie).
Surowy współczynnik umieralności = liczba zgonów w określonym czasie / średnia liczba ludności w tym okresie * 10(n).
Chorobowość (ang. prevalence rate) - liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców (np. na 100

(…)

… trwania ciąży,
wykazującego >=1z poniższych cech:
skurcze mm szkieletowych
akcja serca
tętnienie pępowiny / niezależnie od tego czy sznur pępowiny został odcięty i czy łożysko zostało wydalone
do obliczania współczynników bierze się dziecko spelniające:
waga > 500g
długość >25 cm
ciąża trwa minimum 22 tygodnie
współczynniki dla niemowląt nie podlegają obowiązkowi standaryzacji

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz