Habituacja-sesytyzacja warunkowanie - omówienie, sem I-IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Habituacja-sesytyzacja warunkowanie - omówienie, sem I-IV - strona 1

Fragment notatki:

Habituacja, sensytyzacja, warunkowanie.
Przyzwyczajanie się (habituacja) to prosta forma uczenia się obserwowana w ciągu całego życia organizmu. Dzięki niemu reakcja zwierzęcia na powtarzający się bodziec ulega stopniowemu osłabieniu i może zniknąć całkowicie. Przyzwyczajanie się powoduje odpadanie takich reakcji, które nie mają określonego biologicznego znaczenia dla życia zwierzęcia i eliminuje je przez to ze strefy zainteresowań organizmu. Umożliwia ono organizmowi nauczenie się nauczenie się nie reagować na bodźce nie odgrywające istotnej roli biologicznej (bezproduktywną utratą energii).
Warunkowanie to występowanie specyficznej reakcji na działanie bodźca biologicznie obojętnego, dzięki wielokrotnemu łączeniu go z bodźcem bezwarunkowym. Może być bardzo skomplikowane, wieloetapowe. Wg I.P. Pawłowa integracja całości przystosowań ruchowych do środowiska polega na warunkowaniu coraz dalszych odruchów oraz ich zespalaniu w łańcuchy (serie odruchów prostych) i nadrzędne całości.
Sensytyzacja - inaczej uwrażliwienie; powtarzalne pobudzanie bodźcem bólowym powoduje wzrost odruchu, któremu może towarzyszyć zmniejszenie latencji, zwiększenie amplitudy i promieniowanie. Jest wynikiem zwiększonego uwalniania neuroprzekaźnika. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz